Đếm ngược tết nguyên đán 2022, cùng nhau chúc mừng năm mới

Tết sắp đến sau:

Chốt đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 kéo dài 9 ngày

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa chính thức đề xuất tới Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đề xuất nghỉ 9 ngày dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, gồm 5 ngày nghỉ chính thức và 4 ngày nghỉ cuối tuần, từ 29/1 đến 6/2/2022 Dương lịch.

Trước đó, dự thảo của đề xuất về lịch nghỉ Tết này đã nhận được sự đồng thuận của 16 bộ, cơ quan, tổ chức liên quan.

Được biết, đối tượng điều chỉnh của đề xuất là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là người lao động).

Trường hợp người lao động không phải là công chức, viên chức, thì căn cứ vào điều kiện thực tế, người sử dụng lao động có thể bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán phù hợp với thực tế của đơn vị, đúng quy định của Bộ luật Lao động. Cùng với đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo lịch nghỉ tới người lao động trước 30 ngày.

Còn Tết Dương lịch 2022, theo Bộ luật Lao động cũng có 3 ngày nghỉ liên tục. Theo đó, ngày 1/1/2022 – Tết dương lịch 2022 sẽ trùng vào ngày thứ Bảy – ngày nghỉ cuối tuần. Vì vậy, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 3/1/2022. Theo đó, dịp Tết dương lịch 2022, người dân cả nước có kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục.